เรื่องที่เขียนโดย phen

» การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสสู่การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล ปีการศึกษา 2563

นายสุ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมพิธีประดับเข็ม “เทพศิรินทร์” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

วันที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เต็มรูปแบบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีประดับเข็ม “เทพศิรินทร์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีมอบทุนการศึกษา

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เมื่อ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...