» ข่าวสาร

» การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่ฯ วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา “หล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา รวมใจเทิดไทองค์ราชัน”

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...